แจ้งชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี ตลาดออนไลน์สระแก้ว เลขที่บัญชี 123456789
  2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี ตลาดออนไลน์สระแก้ว เลขที่บัญชี 5678901234
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี ตลาดออนไลน์สระแก้ว เลขที่บัญชี 0052336789

โดยหลังการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานยืนยันพร้อมเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อดำเนินการส่งของต่อไป

Message us